Kruttskyting på innebanen

Torsdag 10.september 2020 starter vi opp med kruttskyting igjen i Melhushallen.

Grunnet avstandsregler, har vi bare 3 skiver i drift. Benytt Digital Aktivitet for å reservere plass.