3C – Luftpistol Standard

Dette er også en ISSF øvelse, men i Norge er reglene tilpasset slik at det skytes 40 skudd for både kvinner og menn, mens de internasjonale reglene sier 30 skudd for kvinner.

Våpenet må være i kaliber 4,5 mm, drives av komprimert luft eller CO2, og ha et magasin med plass for 5 skudd. Maks vekt på våpen, inklusiv magasin, er 1500 gram. Våpenet må gå inn i en målekasse på 420 x 200 x 50mm.

lp50c_schwarz
5 skudds Steyr LP50 Compact

Det skytes mot standard 10 m luftpistolskive, serier på 5 skudd i løpet av 10 sekunder.
Etter en 3 minutters forberedelsestid, skytes det først en prøveserie på 5 skudd.
All ladning og skyting foregår på kommando.

  • På kommandoen LADNING får skytteren 1 minutt på å lade magasin og våpen med 5 kuler, og gjøre seg klar for skytingen.
  • Etter 1 minutt kommer kommandoen KLAR. Da har skytteren 7 sekunder på seg til å senke våpenet til utgangsstilling. Det er lov å hvile våpenet mot benken, men ikke lov å løfte det opp mot skiven.
  • Etter 7 sekunder kommer kommandoen START. Grønn lampe tennes på elektroniske skiver. Skytterne har da 10 sekunder på seg til å løfte våpenet mot skiven og avfyre 5 skudd.
  • Etter 10 sekund kommer kommandoen STOPP, eller rød lampe tennes på elektroniske skiver.

For tidlig eller for sent avgitte skudd teller som bom.
Selve konkurransen består av 8 serier på 5 skudd.
Ved poenglikhet blant de 3 beste, blir rangering avgjort med omskyting.

Reglene for Standardluft finner du i Norges Skytterforbund Pistolregler kapitel 8.20 – ISSF Regler for 10 m femskudds luftpistol (side 31)

Man premieres etter prestasjonsklasser.
Det føres klasselister basert på bestet resultat i løpet av klasseføringssesongen, som angir hvilken klasse man skal skyte i for neste år (1.1. – 31.12)
Man rykker opp til den klassen man har klart kravet for.
Om man ikke har klart kravet for klassen man skyte i, rykker man ned, men bare en klasse. Om man ikke har skutt noen stevner i øvelsen, beholder man klassen.

Klassekravene er slik:

  • D – Nybegynnerklasse
  • C – Ingen krav
  • B – 350
  • A – 360

Les mer om 3D – Luftsprint

Tilbake til 3 Luftpistol