2 – 50 m pistol / Fripistol

Dette er en av ISSF øvelsene, og er den mest rendyrkede presisjonsøvelsen blant pistoløvlesene. Øvelsen er også en av de aller eldste skyteøvelsene, og stammer fra slutten av 1800 tallet. Det er har vært få endringer i reglene siden 1930. Den har også vært del av det olympiske programmet, i alle fall fram til og med 2016.

Øvelsens offisielle navn er 50 m pistol, men blir fortsatt ofte benevnt med det opprinnelige navnet Fripistol. I Norge har vi tilpasset de nasjonale reglene slik at en variant kan skytes på 25 meter, og at kvinner selvsagt kan delta. I ISSF er dette en øvelse forbeholdt menn.

Øvelsen består av 60 skudd mot en standard presisjonsskive for 25 m pistol, plassert på 50 meter. Disse skal avfyres i løpet av 1 time og 30 min på elektroniske skiver, eller 1 time og 45 min hvis det skytes på papirskiver. I tillegg har man et fritt antall prøveskudd under forberedelses- og prøveskytingstiden på 15 min før konkurransen settes i gang.

Les mer om  50 m pistol i Norges Skytterforbund Pistolregler, Regel 8.4.3, 8.11 og 8.12

I mesterskap blir det deretter avholdet en finale blant de 8 beste i klassen Åpen. Alle finalistene starter med 0 poeng. Etter noen innledende runder, må den med lavest poengsum forlate standplass etter hver serie. Til slutt blir den som har oppnådd flest poeng stående igjen som mester.

Som eksempel på slik en finale, kan du se denne videoen fra 50m Pistol Men Final – 2016 ISSF Rifle and Pistol World Cup in Munich. Dessverre uten norske finalister, men i alle fall med en norsk dommer, fra Trøndelag!

match-guns-free-pistol-model-mg5e
Match-Guns free pistol mod MG5E

Som navnet Fripistol indikerer, er dette en øvelse som setter få begrensninger på våpenet. Det må være i kaliber .22LR, og skal bare lades med ett skudd. Det skal skytes enhånds, og må bare kunne avfyres av hånden som holder det. Grepet må ikke være utformet slik at det gir støtte bak håndleddet. Siktene skal være åpne, med skur og korn. Siste ISSF-regelendring sier at det heller ikke blir lov å benytte fluoriserende eller fiberoptiske sikter.

Det er ingen minimumsgrense på avtrekksvekt, ingen maksimumsgrense på vekt og lengde og heller ikke på sikteradius (avstand mellom skur og korn).

Grepet kan være utformet slik du selv ønsker, så lenge det ikke gir støtte bak håndleddet. Grepet er dermed ofte utformet slik at det gir støtte rundt hele hånden, slik at man kan holde det i skytestilling uten å stramme muskler i hånden nevneverdig. Noen monterer også på balansestenger for å roe ned og minimalisere bevegelser i våpenet.

Avtrekksvekten er ofte så liten at en liten berøring av avtrekker er nok til å fyre av skuddet. Moderne våpen har som regel elektronisk avtrekk som gjør avtrekket mer likt fra gang til gang, og med minimal bevegelse.

Nasjonalt har vi tilpasset reglene slik at det er lov å benytte både revolver og ordinære automatpistol med magasin, så lenge disse bare lades med ett skudd om gangen.
I tillegg har vi innført en 25 meters variant, som skytes på såkalte Colt-skiver, som har halve størrelsen av en standard 25 m presisjonsskive. Denne øvelsen skytes da som oftest bare innendørs.

I terminlistene er ordinær 50 m pistol oppført som 2A, mens 25 meters varianten er oppført som 2B.

Les de nasjonale reglene i  Norges Skytterforbunds pistolregler for Fripistol-B (Regel 8.28 side 3)

Siden blinken er så liten, blir også resultatene forholdsvis lave sammenlignet med andre pistoløvelser. Verdensrekorden er 583 poeng av 600 oppnåelige, mens beste norske resultat i 2016 var 553 poeng.

Dette er en øvelse som stiller ganske ekstreme krav til presisjon, men mange deltar likevel med ordinære 25 m banevåpen, og kan med disse hevde seg overraskende godt. Det er ellers en utmerket øvelse for å trene opp presisjon og god avtrekkskontroll.

Den pistoløvelsen som kan sammenlignes best med 50 m pistol, er 10 m luftpistol.

NB: Bildet av våpenet er ikke vår anbefaling av våpen vi synes er best til øvelsen, men kun ment som illustrasjon av våpentype.

Lese mer  om 3 – Luftpistol

Tilbake til Konkurranser