Styret

Styret i Melhus Sportsskyttere.

Etter siste årsmøter består styret i klubben av:

Leder :  Tor Arne Hage
Nestleder : Roy Egil Samdal
Sekretær : Jenny Dreng
Kasserer : Gunnar Olaussen
Styremedlem : Arnstein Skare
Banemester : Arild Granmo

Bankforbindelse: Melhus Sparebank – konto  4230.57.78677

Send e-post til styret


Historikk