Styret

Styret i Melhus Sportsskyttere.

Etter siste årsmøter består styret i klubben av:

Leder : Arild Granmo
Nestleder : Roy Egil Samdal
Sekretær : Siri Samstad-Evjen
Kasserer : Gunnar Olaussen
Styremedlem : Mona Stølan
Banemester : Danilo Kaulfuss Fritzsche

Bankforbindelse: Melhus Sparebank – konto  4230.57.78677


Historikk