4 – Silhuett

Pistolskyting er en kombinasjon av presisjon og hurtighet. I Silhuett er hurtigheten tatt til sine ytre grenser blant ISSF øvelsene. På engelsk kalles øvelsen «Rapid Fire Pistol», som ikke må forveksles med vår egen nasjonale øvelse «Hurtigpistol», som er en helt annen øvelse.

Dette er altså en ISSF øvelse, som også er med i det olympiske programmet.

Øvelsen skytes med kaliber .22 våpen, 1 skudd mot hver av 5 såkalte Duell- eller Silhuettskiver på 25 meters hold. Disse skivene har samme størrelse som Presisjonskivene, men har en annen inndeling. Ytterste ring gir 5 poeng, og hele poenggivende del av skive er farget sort, med unntak av to horisontale striper som markerer høyden for sentrum av skiven.

Kravene for pistol er de samme for 25 m randtenningspistol gitt i Norges Skytterforbund Pistolregler,  kapitel 8.12 TABELL FOR VÅPENSPESIFIKASJONER (side 23)

25_meter_rapid_fire_pistol_target-svg
25 meter silhuett

Øvelsen er delt i 2 del-øvelser på 30 skudd. Hver av del-øvelsene innledes med 5 prøveskudd, totalt altså 60 konkurranseskudd og 10 prøveskudd.

I hver del-øvelse skytes det først 2 serier på 5 skudd i løpet av 8 sekunder, så 2 serier på 6 sekunder og til slutt 2 serier på 4 sekunder. Ikke avfyrte, eller for sent avfyrte skudd teller som bom.

Les mer i Norges Skytterforbund Pistolregler, kapittel 8.7.6.3 Spesielle regler for 25m kvalifiseringsdelen av silhuettpistoløvelsen (side 11)

I mesterskap for åpen klasse, teller disse 60 skuddene som kvalifisering, hvor de 6 med beste resultat går videre til en finale.

I finalen telles det treff eller bom. Det skytes 1 skudd mot hver av 5 skiver i løpet av 4 sekunder. På elektroniske skiver teller 9,7 poeng eller bedre som treff. Nasjonalt tillater vi også å skyte på pappskiver, hvor 9 poeng eller bedre teller som treff. For hvert ikke avgitte, eller for sent avgitte skudd, trekkes det ett treff fra serien.

I finalen skyter en skytter om gangen, og resultatet opplyses etter hver serie en skytter som har skutt. Etter 4 innledende serier, må den skytteren med lavest poengsum forlate standplassen for hver serie. Den som til slutt står igjen med flest treff, kåres til mester.

Som eksempel på en slik finale kan du se denne videoen fra 25m Rapid Fire Pistol Men Final – 2016 ISSF Rifle and Pistol World Cup in Munich (GER)   

Les mer om reglene i Norges Skytterforbund Generelle Tekniske Regler kapitel 6.17.4, FINALE – 25 m SILHUETTPISTOL MENN (side 85)

I Silhuett premieres det pr. prestasjonsklasser. Det føres derfor klasselister som gjelder for påfølgende år.

Klassekravene er som følger:

  • D – Nybegynnerklasse
  • C – Ingen
  • B – 520 poeng
  • A – 550 poeng

Les mer om 5 – Standard

Tilbake til konkurranser.