6 – VM Fin / VM Grov

En ISSF øvelse som skytes både med kaliber 22LR (VM Fin), og kaliber .32 eller grovere (VM Grov). VM Fin kalles også Sportspistol eller Finpistol, mens VM Grov også kalles Grovpistol

Internasjonalt skytes VM Fin av kvinner eller juniorer, som også er en OL-Gren for kvinner. VM Grov er forbeholdt menn. I Norge skyter selvsagt menn og kvinner både Fin og Grov.

Kravene til våpen er som gitt for 25 m randtenningspistol og 25 grovpistol i Norges Skytterforbund Pistolregler kapitel 8.12 TABELL FOR VÅPENSPESIFIKASJONER (side 23)

Det er altså lov å benytte både automatpistol og revolver. Men de aller fleste benytter et banevåpen med anatomisk grep, og skyter da VM Grov med kaliber .32 S&W Long.

Øvelsen er delt i 2, hvor første del på 30 skudd, skytes på standard presisjonsskive. Hver serie på 5 skudd skal skytes i løpet 300 sekunder.

25_meter_precision_and_50_meter_pistol_target-svg
25 m presisjonsskive

De resterende 30 skuddene skytes på Silhuett-skiver som Duell-serier. Dvs. at skiven er framme i 3 sekunder, hvor skytteren må løfte våpenet opp fra klar-stilling og skyte et skudd for hver visning. Mellom hver visning er skiven skjult i 7 sekunder, og skytteren må senke våpenet ned til klarstilling (45 graders vinkel), uten å berøre skyebenkene.
På elektroniske skiver vises grønt lys (framme) og rødt lys  (skjult), i stedet for at skiven faktisk skjules.

800px-25_meter_rapid_fire_pistol_target-svg
25 m Silhuett / Rapid Fire

Før hver av del-øvelsene, skytes det 5 prøveskudd i henhold til programmet.

Samme våpen skal benyttes gjennom hele konkurransen.

I større konkurranser skyter alle skytterne først presisjonsdelen, før duell-øvelsene avvikles, gjerne først påfølgende dag.

Ved  poenglikhet mellom noen av medaljekandidatene, avgjøres plassering med omskyting.

Les mer om reglene i  «Norges Skytterforbund Pistolregler»
kapitel 8.7.5 Pistoløvelser (side 10) og
kapitel 8.7.6.4 Spesielle regler for 25 m pistol og 25 m grovpistol (side 12)

I og med at de to delene skytes på helt forskjellige skiver, er det mange som stiller om på siktene før duell-delen skytes. Da er det om å gjøre å kjenne våpenet sitt godt, og vite hvor mange knepp man må stille opp fra bunn for å treffe midt i det hvite under blinken på presisjonsskiven, og midt i det svarte på duell skiven.

Når man har skutt inn pistolen, på en trening, teller man hvor mange knepp man må skru ned til baksiktet når bunn, og noterer dette på en slik plass at man er sikker på å finne det igjen under et stevne. Man gjør dette for både presisjons- og silhuettskiven. Da har man også funnet riktig innstilling for å kunne bruke banevåpenet til feltskyting.

Alternativ kan man velge å stille inn siktet så høyt at man kan sikte på rammen under blinken i begge del-øvelsene. Man har da fordelen med at man får en lys bakgrunn å sikte mot på silhuettskive, og dermed lettere finner riktig siktebilde.

Det premiers etter prestasjonsklasser i både VM Fin og VM Grov.
Klassekravene er som følger, for begge øvelsene:

  • D – Nybegynnerklasse
  • C – Ingen krav
  • B – 540 poeng
  • A – 570 poeng

Les mer om 7 – Hurtigpistol

Tilbake til Konkurranser