1 – Feltpistol

Program 1, eller Felt, omfatter feltskyting med pistol. Det er dette programmet, av alle NSF-programmene, som tiltrekker seg flest utøvere. Som regel foregår stevner, som navnet antyder, utendørs i terreng. En typisk løype med 10 standplasser kan være opptil et par kilometer lang i variert terreng. Godt og vanntett fottøy er ofte en nødvendighet, siden du gjerne må krysse både myr og bekk.

Det skytes 5 eller 6 skudd på hver standplass, avhengig av våpen det skytes med. Løypa kan bestå av svært ulike typer mål, også bevegelig eller oppdukkende. Avstand til disse varierer, fra 5 til 200 meter, også innenfor samme standplass.

Kommandoene for feltpistol finner du her

Det finnes fra 1 til 7 mål pr. standplass, men det er valgfritt hvilke av disse man skyter på, og hvor mange skudd man skyter på hvert mål. Med 7 mål er man selvsagt nødt å velg bort mist ett.
Størrelse og form på målene kan variere. Hvert skudd teller som enten treff eller bom. Hvert mål som treffes gir et poeng, og hvert treff gir et poeng. Du kan altså oppnå maks 2 poeng pr. skudd som avfyres.
Et treff i en skive gir altså et poeng for skiva + et poeng for treffet.
2 treff i samme skive gir tilsvarende 1 poeng for skiva + to poeng for treffene.

Noen av målene kan i tillegg gi innertreff. Disse gir ikke ekstra poeng, men telles med for å kunne rangere skyttere som ellers har endt opp med lik poengsum.

For å få enda litt mer variasjon i skytingen, vil det på hver av standplassene være ulike skytestillinger, som stående enhånds, tvungen tohånds, liggende, sittende eller knestående.

Og siden selv alt dette ikke gir nok variasjoner i vanskelighetsgraden, vil også skytetiden variere på de ulike standplassene, fra 6 til 60 sek.

Det blir også arrangert halv-felt stevner, dvs. en løype med bare 5 standplasser. Disse er da ofte lagt inne på en vanlig utendørs eller innendørs skytebane. Dette er mest vanlig vinterstid når løyper i terreng kan være vanskelig å ta seg fram i på en sikker måte. Blir da gjerne, litt selvmotsigende, kalt banefelt.

En spesiell variant som er blitt svært populær de siste årene, er Norgesfelt.
En løype består av 8 standplasser med et standardisert oppsett av skiver, med 10 sekunder skytetid på hver av standplassene. Avstand 15 og 25 meter. Med likt oppsett alle steder hvor det arrangeres, er det mulig å sammenligne resultater på tvers av både tid og sted. Det føres da også en felles liste, både over beste resultater, og de 3 beste totalt pr.skytter over hele året.
Her er det altså mulig å delta på flere stevner for å forbedre sin egen plassering. Selv om opplegget høres enket ut, er det svært krevende å klare å «fylle» løypen. Mange av blinkene er skremmende små når avstanden er 25 meter.

Les mer om reglene i NSF Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96.

Hver av øvelsene har fått sin bokstavkode  : F, G, M, R, SP, SR, M1 og M2.
Feltstevner med flere øvelser, blir betegnet med bokstavkodene samlet f.eks. FeltFGMR

Under finner du beskrivelse av hver av feltøvelsene

Les mer om 50 m pistol / Fripistol

Tilbake til Konkurranser