Skytebaner

Melhus Sportsskyttere har sin innendørsbane i Melhushallen. Her disponerer vi lokalene som i sin tid ble bygget som tilfluktsrom.
Begrenset av arealet har vi fått på plass 5 standplasser for både 10 meter luft-, og 12 meter kruttvåpen.

Du kan nå booke plass på for tilgang til skytebanen. Les mer om dette her.

Disse to banene benytter samme areal, og det skytes fra samme standplass. Vi kan derfor ikke skyte med luft og krutt samtidig. Men vi har laget oss en enkel anordning for raskt å kunne bytte fra luft til krutt. Det meste av skyting skjer på elektroniske skiver, men noen kvelder setter vi opp feltskiver og trener på feltskyting, begrenset til kal. .22

I vintersesongen arrangerer vi  en del approberte luftstevener, både 10 luftpistol (3A) og luftsprint (3D). For de som er litt lessen på å dra ut til andre klubber for å skyte stevne, er dette en utmerket anledning til å skyte konkurranse i vante omgivelser.

Kruttbanen på 12 meter er for kort til å kunne kjøre approberte kruttstevner. Men vi benytter tilpassede skiver for å trene de samme programmene som ellers skytes på 25 meter, og kan selvsagt ha interne konkurranser i disse øvelsene når vi ønsker det. Med elektroniske skiver kan vi også simulerer  25 m avstand, så vanskelighetsgradene blir tilsvarende som å skyte på 25 meter.

Banen er fritt tilgjengelig for alle rekrutter og medlemmer for drop-in skyting i åpningstiden alle tirsdager i vinterhalvåret, unntatt i ferie og helligdager. Noen av disse kveldene kan vi ha lagt opp som interne konkurranser, eller hvor vi kjører trening på et av NSF-programmene. Men mange av kveldene benyttes til ordinær presisjonstrening på statisk skiver og fri skytetid.

Har du eget våpen, er medlem i klubben og driver som aktiv konkurranseskytter, har du mulighet til å få fri tilgang til banen også ellers i uken.
Merk. Vi har ikke tillatelse til å drive skyting i skoletiden, siden vi ligger vegg i vegg med undervisningslokaler i samme bygg.

Med relativt enkelt opplegg av skytebane, har vi lave kostnader til bygg, anlegg og vedlikehold. Det betyr også mindre stress med f.eks. dugnader for å skaffe penger for å drive klubben. I all hovedsak klarer vi faktisk å drive kubben med det vi får inn på medlemskontingent. Medlemmer i alderen 21-67 år må i tillegg betale en årlig treningsavgift.

.357 magnum
Revolver .357 magnum
(Illustrasjonsfoto)

For å få trening med grovere våpen enn kaliber .22, har vi i sommerhalvåret tilgang til en utebane. Her kan vi skyte med alle kaliber, opp til de kraftigste magnumvåpnene som er lov å erverve. Dette er aktivitet som bare foregår fra slutten av mai og ut august. I den perioden er innebanen stengt for drop-in skyting med krutt.

Les om hvilke våpen du kan få opplæring med.

Illustrasjonsfoto: Copyright: napatcha / 123RF Stock Photo