Startlag NM 2023 Melhus

Listene viser fordeling av skyttere pr lag, men uten skivenummer.
Detaljerte lister vil bli lagt ut når fordelingen er ferdig.

Sortert på navn

Disse listene er uten skivenummer, men sortert etter fornavn pr. startlag
Oppdatert 10.10.2023

Med fordeling på skiver

Disse listene viser skivenummer, startnummer og er sortert etter skivenummer pr. startlag
Oppdatert 10.10.2023

Vi gjør oppmerksom på at starttiden er oppgitt for når konkurransen faktisk starter.
Prøve- og forberedelsestiden begynner 15 min. før dette.
Oppmøtetid er oppgitt som 30 min. før konkurransen starter.

Om du ser at du er satt opp på et lag du vanskelig kan gjennomfør så, så gi oss beskjed.

Våre samarbeidspartnere