Pistolskyting som idrett

Melhus Sportsskyttere er et idrettslag som driver med pistolskyting som idrett. Vi er med i Norges Skytterforbund, som er et av særforbundene i Norges Idrettsforbund. Som idrettslag er vi med det forpliktet til å følge de krav som Idrettsforbundet stiller til lover og regler og utøvelse.

Skyting er en idrett som passer for de aller fleste, inkludert de med funksjonsnedsettelser. Det kalles SH-skyting, og du kan lese mer om det her.
Skyting passer for folk i alle aldre, noen begynner allerede i 9-10 års alderen, men veldig mange av våre medlemmer har først begynt med skyting i voksen alder.
I skyting kan du konkurrere både med deg selv og andre, om du ønsker å konkurrere tar det relativt kort tid å trene seg opp til dette, eller du kan møte opp på treninger bare for å ha det gøy.

Konsentrasjon! Fokus! Presisjon!
Konsentrasjon – Fokus – Presisjon!

Skyting kalles gjerne presisjonsidrett, i likhet med skiskyting og bueskyting. Vi kan like gjerne kalle det konsentrasjonsidrett, da evnen til å konsentrere seg er en av de aller viktigste egenskapene om du skal oppnå gode resultater i skyting.
Konsentrasjon kan beskrives som å rette oppmerksomheten mot et begrenset område eller et bestemt mål. Dette fører til at utøveren fokuserer på oppgaven og fortrenger andre forstyrrende elementer.
Som en følge av at sansene skjerpes når man konsentrerer seg, vil sanseoppfatningen gradvis bli raskere og bedre. Man kan altså trene opp og bedre sin konsentrasjonsevne. Noe som også vil medføre at man kan prestere bedre på veldig mange andre områder i samfunnet, som f.eks. skolearbeidet.

Enkelte skoler har tatt skyting inn som et valgfag, og har opplevd at elever som tidligere har hatt store atferdsproblemer, har merket en betydelig framgang også i vanlig klasseroms-undervisning.
Det drives for tiden noen forskningsprosjekter rundt nettopp dette.

Les om hvordan du kan komme i gang med pistolskyting hos Melhus Sportsskyttere

Les også mer om å starte med skyting på sidene til Norges Skytterforbund

Illustrasjonsbilde – Copyright: pacoayala / 123RF Stock Photo