Årsmøtet 2020

Årsmøtet for Melhus Pistolklubb blir avholdt i Melhushallen fredag den 13.03.2020 kl 1800.

Sakslisten blir tilgjengelig i klubblokalet og her på vår hjemmeside.