Nye regler for skytestilling for ungdom på approberte stevner

Fra 2019 gjelder nye regler for ungdom ang. skytestilling og bruk av støtte .
Et utdrag fra reglene som omhandler dette finner du på denne siden