Styret – historikk

Oversikt over hvem som har blitt valgt som leder i klubben.

Oversikten her hentet fra årsmøtereferater og andre dokumenter ,så langt det har vært mulig å finne info

 • 1977-
 • 1978 – Anders Skrondal
 • 1979 – Per Berg Moen
 • 1980 – Sivert Nysæter
 • 1981 – Sivert Nysæter
 • 1982 – Sivert Nysæter
 • 1983 –
 • 1984 –
 • 1985 –
 • 1986 – Gunnar Ressem
 • 1987 –
 • 1988 –
 • 1989 –
 • 1990 –
 • 1991 –
 • 1992 – Roar Hollum
 • 1993 – Roar Hollum
 • 1994 – Halvard Kristiansen
 • 1995 –
 • 1996 – Roy Samdal
 • 1997 –
 • 1998 – Harald Mellingsæter
 • 1999 –
 • 2000 – Roar Hollum
 • 2001 – Roar Hollum
 • 2002 –
 • 2003 – Harald Mellingsæter
 • 2004 – Folke Johannes Lian
 • 2005 – Folke Johannes Lian
 • 2006 – Folke Johannes Lian
 • 2007 – Robert Kåsner
 • 2008 – Robert Kåsner
 • 2009 – Robert Kåsner
 • 2010 – Robert Kåsner
 • 2011 – Arild Granmo
 • 2012 – Arild Granmo
 • 2013 – Arild Granmo
 • 2014 – Arild Granmo
 • 2015 – Arild Granmo
 • 2016 – Arild Granmo
 • 2017 – Arild Granmo
 • 2018 – Arild Granmo
 • 2019 – Arild Granmo
 • 2020 – Arild Granmo
 • 2021 – Arild Granmo
 • 2022 – Arild Granmo
 • 2023 – Arild Granmo
 • 2024 – Tor Arne Hage