Smittevernplan

Smittevernplan for Melhus Pistolklubb

 1. Den som har symptomer som kan knyttes til, eller forveksles med Koronasmitte, har ikke adgang til lokalet. Samme gjelder den, eller den som har husstandsmedlemmer, som er i karantene.
 2. Alle som møter opp skal registreres i Digital Aktivitet som frammøteprotokoll.
 3. Hold til enhver tid minst 1 meters avstand til andre.
 4. Maks antall personer i klubblokalet er 10 stk., det samme som antall tilgjengelige sitteplasser.  I tillegg kan 3 skyttere befinnes seg ute på banen.
 5. Hvis det ikke finnes ledige sitteplasser, må den som er ferdig med sin trening, og ikke har andre oppgaver, forlate lokalet før nye får slippe inn.
 6. Hender skal vaskes med «Antibak» (sprit eller tilsvarende) både når man ankommer, og forlater hallen.
 7. Ingen skal bytte sitteplass så lenge man befinner seg i lokalet. Ref. punkt 8
 8. Før man forlater hallen, bør deltager tørke av bordflate og armlener etter seg. Dette vil ellers bli oppgaven til den som har skytevakt.
 9. Ved luftskyting skal alle dører stå åpne slik at man ikke behøver å berøre dørhåndtak.
 10. Før ny skytter får slippe inn på banen, skal berøringspunkter på monitor, skytebenk og eventuell stol rengjøres.
 11. Ved utlån og tilbakelevering av våpen, skal våpenet rengjøres med «Antibak». Gjelder spesielt grep, men også andre berøringspunkter.
 12. Skyttere må ha eget hørselsvern og briller. Kan kjøpes av klubben.
 13. Ved kjøp av drikke, skal kun den som har skytevakt betjene kjøleskapet.
 14. All betaling skal skje med Vipps!
 15. Etter endt trening skal skytevakt sørge for at alle berøringsflater blir rengjort med «antibak»
 16. Det vil være svært begrenset tilgang til toalett.
 17. Alle må ellers oppføre seg ansvarlig og følge de generelle regler som er gitt fra helsemyndigheter, NIF og NSF.
 18. Den som ikke er villig til å følge disse reglene, har ikke adgang til lokalet.

Styret for Melhus Pistolklubb 08.05.2020