Regler – Skytestilling for ungdom

Her er et utdrag fra nasjonale regler for pistol, som omhandler skytestilling for ungdom og bruk av støtte under skyting. Hele reglementet kan leses  i Nasjonale regler for pistolskyting

UTDRAG:

5.1.10.3 SKYTESTILLINGER U-KLASSER I ÅPNE STEVNER
5.1.10.3.1 LUFTPISTOL

 • Klasse Åpen rekrutt kan skyte stående eller sittende med tohånds støtte.
 • Klasse U12 år kan skyte stående eller sittende med tohånds støtte.
 • Klasse U14 år kan skyte stående med enhånds støtte, eller stående med en hånd uten støtte, og kan også veksle mellom de to skytestillingene i samme stevne.
 • Klasse U16 år skal skyte stående med en hånd uten støtte.

5.1.10.3.2 FRI-, SILHUETT-, STANDARD-, FIN- OG HURTIGPISTOL FIN.

 • Klasse U14 og U16 skal skyte stående med en hånd uten støtte.

5.1.10.3.3 FELTØVELSER FOR UNGDOM

 • Klassene U14 og U16 kan skyte tohånds på alle standplasser, med mindre standplass ikke krever 2 hender som skytestilling.

5.1.11 SKYTE MED STØTTE
5.1.11.1 GENERELT
5.1.11.1.1

 • En kunstig støtte som benyttes i åpne stevner for luftpistol, og gjelder kun for klassene U12, U14 og Åpen Rekrutt.

5.1.11.1.2

 • Støtten bør plasseres på en innretning som er justerbar i høyden i forhold til den enkelte skytter.

5.1.11.2 BRUK AV STØTTEN
5.1.11.2.1

 • Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell klasse.
 • Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt, og det er skjeftet. Bare hånden/hendene som holder våpenet kan berøre skytestøtten.
 • Armer eller overkropp skal ikke berøre skytebenk/-bord under skyting.