Nye vedtekter 2020

Melhus Pistolklubb er medlem av Norges Skytterforbund, og med det også medlem i Norges Idrettsforbund.

Som idrettslag er vi derfor lovpålagt å ha egne lover som følger lovnormen fra NIF. Der hvor det måtte være avvik mellom klubbens lover og NIF’s lovnorm, er det lovnormen som gjelder.

Forslag til nye lover for Melhus Pistoklubb