Brev fra Norges Skytterforbund

Til alle klubber og lag tilsluttet Norges Skytterforbund.

Det er et økende fokus på vår idrett og vårt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder blant annet miljø-utfordringer i form av støy og bruk av bly, foruten allmenhetens oppfatning av hva skyting er. ECHA – EUs organ for miljøsaker – arbeider med å innføre et forbud mot bruk av bly i ammunisjon. Planen er å innføre et forbud fra 2023 som vil gjelde fra 2025.

Dog foreslås det unntak for «sportsskyting», forutsatt mer enn 90 % oppsamling og minimal avrenning. Norges Skytterforbund (NSF) sin innstilling og hovedbudskap er at vi må, for å kunne fortsette med «sportsskyting», forberede oss på å utarbeide gode løsninger for kulefang med oppsamling og sørge for minimal avrenning.

NSF oppfordrer derfor klubber og lag som etableres, at man tar et navn som inneholder «sportsskyting», f.eks. Sportsskytterlag, Sportsskytterklubb eller Sportsskyttere.

På kretslederkonferansen i begynnelsen av november ble temaet diskutert, og det ble spurt om Norges Skytterforbund (NSF) ville kreve at alle klubber og lag tilsluttet NSF må skifte navn.

Med den kunnskapen NSF har i dag, er det ikke aktuelt å kreve at eksisterende klubber og lag skal gjøre en navneendring. Imidlertid oppfordrer altså NSF klubber og lag til å skifte navn fra Pistolklubb, Miniatyrskytterlag, Rifleklubb eller lignende, til å få frem at klubben/laget bedriver «sportsskyting» og ta dette inn i klubbens/lagets navn.

Dersom klubben/laget skifter navn, får det betydning for enhetens logo. Når det lages ny logo oppfordrer vi til at logoen ikke inneholder noe som kan identifiseres som et våpen. Slike endringer må behandles på årsmøtet, gjerne allerede i 2022.