Booking av plass på skytebanen

Siden vi bare har 5 skiver disponibelt på skytebanen vår i Melhushallen, og det har vært en økende etterspørsel etter å få skyte siden vi fikk elektroniske skiver, ser vi nå behovet for organisere tilgang til skytebanen på en litt bedre måte.

Vi har derfor introdusert et nytt system for booking av tidspunkt for skyting de dagene vi holder åpent.

Booking av skytetid gjør du på denne siden: https://melhusss.digitalaktivitet.no

Tirsdager er åpent for å trene med luftpistol, spesielt for nybegynner.
Det er selvsagt fortsatt mulig å bare stikke innom, men det kan medføre noe venting for å få skyte hvis du ikke er booket skive på forhånd.

Onsdager er foreløpig tiltenkt de som vil delta på NM 2020. Færre plasser, og men litt mere tid for hver skytter.
Senere vil vi vurdere om vi skal fortsette dette tilbudet, men det blir nok litt avhengig av at det er flere som sier seg villig til å ha skytevakt denne dagen.

Torsdag skyter vi bare krutt, noe som er forbeholdt de som har et godkjent sikkerhetskurs.
Klubben låner ut våpen til de som ikke har. Kvelden er gjerne delt i 2 deler. Første del for de som bare vil trene i eget tempo. Andre del trener vi på NSF-øvelser, med litt terping av regler og noe instruksjon for de som har behov.

Hvis du har booket en plass, men senere finner at ikke har mulighet for å møte opp, må du gå inn på «Min side» i DA og slette din booking. Det gir da andre mulighet til å steppe inn på det tidspunktet.

Melhus Sportsskyttere ønsker fortsatt å være en sosial klubb, så du vil nok fortsatt finne mange å slå av en prat med når du stikker innom en vanlig tirsdag kveld. Vi har ingen skyteplikt for de som møter opp.

DA gir deg dokumentasjon på at du har hatt skyteaktivitet utenom stevner. Den kan du skrive ut direkte fra DA. Slik dokumentasjon kan være nødvendig når du skal søke om kjøpetillatelse på våpen.

Men det kan også bli nødvendig for å få beholde de håndvåpnene du allerede eier. Vi ser signaler i.f.b. med den nye våpenloven som også kan bli en virkelighet i vårt distrikt.
Foreløpig er det satt i gang et pilotprosjekt i Troms og Finnmark hvor politiet rutinemessig etterspør dokumentasjon på at du fortsatt har et reelt behov for å eie handvåpen.
Kan du ikke dokumentere at du er en aktiv pistolskytter, kan du bli bedt om å avhende de våpnene du da ikke lengre behøver. Vi håper det ikke blir slikt, men ønsker å ha et system på plass for å handtere dette, om det skulle bli nødvendig.

Digital Aktivitet er utviklet for Tromsø Pistolklubb, med de nye kravene for dokumentasjon på aktivitet som skytterne i klubben må fylle.

Merk at all dokumentert skyteaktivitet rettferdiggjør behov for våpen. Også skyting med luftpistol, selv om det er en .44 Magnum du ønsker å kjøpe.