Årsmøtearkiv

Her ligger de dokumenter som har vært mulig å finne i våre arkiver så langt.

Dokumentene er sortert på de år Årsmøtet ble hold, mens årsmelding og regnskap er fra foregående år.
Der hvor lenkene ikke er aktive, er det så langt ikke funnet noe dokument å lenket til.
De som måtte sitte på dokumenter, eller kopier av disse som mangler, bes ta kontakt med klubben, så vi får tatt vare på også disse i vårt arkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

2005

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

2004

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1993

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1992

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1991

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1990

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1989

1988

1987

1986

1985

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1984

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1983

1982

1981

1980

1979

1978

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap

1977

 • Innkalling
 • Årsmelding
 • Referat
 • Regnskap