Årsmøte

Melhus Sportsskyttere avholder Årsmøte 2023 torsdag 9.mars kl.1800 i Melhushallen.

Her finner du årsmøtedokumentene etter hvert som de blir lagt ut

Innkalling. Blir sendt ut innen 9.feb 2023
Årsmelding 2022
Referat
Regnskap 2022
Vedtekter gjeldende fra 2020


Årsmøtearkiv 1976-2022